โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 มิถุนายน 2560

อบต.หนองงูเหลือม ร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดผักตบชวา ณ บริวเวณคลองสีฟัน หมู่ 14

อัพเดทเมื่อ : 04-06-2017 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology