โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

"รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ"

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

ออกนำทีมโดยผู้บริหารและพนักงานอบต.

ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่ชาวบ้านชาวตำบลหนองงูเหลือม

อัพเดทเมื่อ : 14-06-2017 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology