โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในระหว่าง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ.2563 การประชุมรับฟังความเห็น หรือประชาคมท้องถิ่น

และนำข้อมูลจากการรับฟังความเห็นมาแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

อัพเดทเมื่อ : 09-03-2020 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology