กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง

       กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  โดยนายจีรศักดิ์  แสงหอย

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติและส่วนราชการ  อบต.หนองงูเหลือม  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

พี่น้อง  อสม. เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง  นำข้าวสาร  อาหารแห้งมอบให้เบื้องต้น

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  เมื่อ 27 ตุลาคม 2564

อัพเดทเมื่อ : 27-10-2021 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology