ซ่อมถนนลาดยางสายทางบ้านโพธิ์ ม.12, ม.13

นายกวิสุทธิชัย  ไทยงูเหลือม  รองวีรชน  ภักดิ์โพธิ์   รองประยูร  คงฤทธิ์

ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่และจิตอาสาดำเนินการซ่อมแซมผิวทางลาดยางที่ชำรุด

เส้นบ้านโพธิ์น้อย ม.12 - บ้านโพธิ์ปรือแวง ม.13

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 24-05-2022 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology