ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 10 สิงหาคม การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2556 วาระที่2 และวาระที่3
 - เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (30ก.ค.55)
 - บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 (6 ส.ค.2555)
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา(สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม (สมัยที่1 ปี2555)
 - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ครั้งแรก
 - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
 - ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เร่งด่วน
 - ขอเชิญเข้ารับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - เชิญสมาชิกประชุมสภา
 - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - เชิญสมาชิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology