ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2553
 - งบประมาณรายจ่ายปี 2554
 - งบประมาณรายจ่ายปี 2555
 - งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
 - งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
 - ร่างข้อบัญญัติปี 58
 - งบการเงิน ปี 2559
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology