ดาวน์โหลด
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ในรอบเดือนตุลาคม 2559
 - ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
 - ในรอบเดือนธันวาคม 2559
 - ในรอบเดือนมกราคม 2560
 - ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 - ในรอบเดือนมีนาคม 2560
 - ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
 - ในรอบเดือนมิถุนายน 2560
 - ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
 - ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
 - ในรอบเดือนกันยายน 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.61
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.61
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology