ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการดำเนินงานปี 2555
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2554
 - แผนการดำเนินงาน ปี 56
 - แผนการดำเนินงาน ปี 57
 - แผนการดำเนินงาน ปี58
 - แผนการดำเนินงานปี 59
 - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 - ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology