ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
 - แผนพัฒนาสามปี 2554-2556
 - แผนพัฒนาสามปี 2555-2557
 - แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
 - แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
 - แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology