ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 (2557)
 - รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 - รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology