ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา สมัยแรก (2558)
 - รายงานการประชุมสภา สม้ยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 4
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology