โครงสร้างองค์กร
 
 
นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
 
นางสาวชนากานต์ พินธุนิบาต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเริงสัน เจียกงูเหลือม
คนงานทั่วไป
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology