โครงสร้างองค์กร
 
 
นางสาวไขนภา ชัดสระน้อย
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 
นางพยอม ประยูรคำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology