ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) 06-01-2564
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ) จำนวน ๒๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
ซื้อ๑.น้ำดื่มขวด ๖๐๐มล. (๑ แพ็ค บรรจุ ๑๒ ขวด) จำนวน ๘๖ แพ็ค ๒.น้ำแข็งหลอด บรรจุถุงปุ๋ย ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๒ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology