ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางโรงสีตานาย ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก 22-09-2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวงสายทางบ้านย่าแปลก ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก 22-09-2564
เหมาซ่อมแซ่มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกม. ๑๔๗๓๖๙ กิโลเมตร 21-09-2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวงสายทางบ้านย่าแปลก ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 20-09-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
ซื้อ๑. น้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาดบรรจุขวด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด๒. ทรายเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) แบบซอง ๕๐ กรัม ๕๐๐ ซอง / ถัง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง 09-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
เช่าพื้นที่ให้บริการจัดการเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดเมนเนมและโฮสติ้ง โดยจดทะเบียน DOT GO DOT TH ใช้ชื่อว่า www.nongnguluam.go.th ใน พื้นที่ให้บริการ พื้นที่ Hosting ๕ GB มีปริมาณรับส่งข้อมูล Unlimited โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
จ้างตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๑ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางโรงงานรัฐสีมา ๒ เชื่อมหนองมะเขือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางโรงงานรัฐสีมา ๒ เชื่อมหนองมะเขือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
จ้างเหมาทำป้ายแผ่นอะคริลิคสีน้ำเงิน หนา ๒.๕ มม. กว้าง ๐.๕๖ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ทำการ อบต. หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางน้อย จงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายประมง ดาษงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ทำการ อบต. หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างเหมาตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
ซื้อชุดเครื่องมือช่าง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางอภิรดา - บ้านนางแสงจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางศาลตาปู่ไปบ้านรวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายโรงน้ำเชื่อมบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางอภิรดา - บ้านนางแสงจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
ซื้อ๑.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางศาลตาปู่ไปบ้านรวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายโรงน้ำเชื่อมบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน ๓ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 04-08-2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๕๔๘ ขวด พร้อมอุปกรณ์ฉีด เข็ม+ไซริ้งค์ จำนวน ๑,๕๔๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2564
ซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางฉลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนายบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนายบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
ซื้อตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนางผัน จำปาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนายสถิต ถึง ถนนปลอดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนางผัน จำปาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนายสถิต ถึง ถนนปลอดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
จ้างโครงการขุดบ่อพักตะกอนระบบประปาบ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-07-2564
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะเลขกิโลเมตร ๔๕๕๙๔๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางศาลตาปู่ บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางสี่แยกย่าโม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำ บึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ ช่วงบ้านโพธิ์ปรือแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางศาลตาปู่ บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาครเรียนที่๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาครเรียนที่๑/๒๕๖๔ 14-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาครเรียนที่๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2564
จ้างโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำขุดลอกคลองโนนกระตัง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อ๑. กระดาษ ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม ๒. กระดาษ ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อ๑. หมึกพิมพ์สำเนา Riso RZ-๓๗๐๐AG สีดำ จำนวน ๔ หลอด ๒. กระดาษไขมาสเตอร์ A๓ Riso RZ-๓๗๐๐AG จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำขุดลอกคลองโนนกระตัง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านยายเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายอารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านยายเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2564
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 24-05-2564
ซื้อ๑.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน๒.ล้อวัดระยะทาง วัดระยะทางได้ไม่ต่ำกว่า ๙,๙๙๙ เมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2564
ซื้อล้อวัดระยะทาง วัดระยะทางได้ไม่ต่ำกว่า ๙,๙๙๙ เมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะเลขกิโลเมตร ๑๓๗๙๕๖ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2564
ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด cctv บ้านรวง หมู่ที่ ๓ บ้าน , บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ , ป้อมตำรวจตำบลหนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2564
ขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม 30-03-2564
ซื้อชุดรับแขก แบบ ๕ ที่นั่ง (โครงไม้ ที่นั่ง ? พนักพิงเบาะลอย พร้อมโต๊ะกลาง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2564
ซื้อใบเสร็จแบบกระดาษต่อเนื่อง ๓ พับ สำหรับระบบค่าเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จำนวน ๑๘,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบุญละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบุญละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-03-2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน ? น้ำเย็น ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อ๑. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๒. เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว ๓. ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2564
ซื้อ๑. สารส้มก้อนใส จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. คลอรีนผง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๖๕ % จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกิโลเมตร ๑๓๓๓๖๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2564
ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2564
ขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม 09-02-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) 06-01-2564
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ) จำนวน ๒๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
ซื้อ๑.น้ำดื่มขวด ๖๐๐มล. (๑ แพ็ค บรรจุ ๑๒ ขวด) จำนวน ๘๖ แพ็ค ๒.น้ำแข็งหลอด บรรจุถุงปุ๋ย ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๒ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology