กลุ่มอาชีพ (การทำน้ำพริก)

      โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เมื่อ 22 มิถุนายน 2564

อัพเดทเมื่อ : 22-06-2021 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology