เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3

     คนเฉลิมพระเกียรติไม่ทิ้งกัน  ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้

โครงการ  พชอ.เฉลิมพระเกียรติ  ปลัดอำเภอ  สาธารณสุข  พอ.  นายกฯ

กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าเยี่ยมผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ถูกทอดทิ้ง  

ผู้ป่วยติดเตียงบ้านรวง  หมู่ที่ 3 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

22 มิถุนายน 2565

อัพเดทเมื่อ : 22-06-2022 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology