ตราสัญลักษณ์และคำขวัญเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ว่า "COMMIT TO QUIT" โดยมีการตั้งเป้าให้นักสูบอย่างน้อย 100 ล้านคนทั่วโลกสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในปี 2564 นี้ สำหรับประเทศไทยได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทยว่า "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" นั่นก็เพราะว่า ปัจจุบันนานาประเทศประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเชื้อจะทำลายปอด ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงการสูบบุหรี่ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายปอดและเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทรุดหนักได้

  


 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology