โครงสร้างองค์กร
 
 
นายวิสุทธิชัย ไทยงูเหลือม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เบอร์โทร. 081-7250075
 
นายวีรชน ภักดิ์โพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เบอร์โทร. 081-7096462
 
นายประยูร คงฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เบอร์โทร. 085-7677048
 
นางสาวสุวภัทร วัชรญางกูร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เบอร์โทร. 081-9259181


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology