ขนมถั่วตัดรวงทอง มีมานานกว่า 100 ปีแล้ว แม่พิน สุพรรณกลาง อายุ 78 ปี ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเล่าว่า เคยทำขนมทอฟฟี่ถั่ว มาตั้งแต่เป็นเด็ก โดยช่วยแม่ทำไว้กินเองในครอบครัวโดยไม่ต้องซื้อ ผู้ถ่ายทอดทำขนมคือ คุณยายหริ่ง กิ่งโพธิ์

นางสาวนกแก้ว ชะม้ายกลาง อายุ 75 ปี เล่าให้ฟังว่า เคยเห็นคุณยายแป่น ชะม้ายกลาง กับคุณยายสุก หม่อมกลาง ช่วยกันกวนขนมทอฟฟี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เพื่อนำไปขายในงานวัดและได้ช่วยพ่อแม่ห่อกระดาษขนมทอฟฟี่ด้วย แม่ดวงใจ ทิศกลาง เล่าว่า พ่อคง หม่อมกลาง ผู้เป็นพ่อ เป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นให้แม่สุก หม่อมกลาง ผู้เป็นแม่ขาย สินค้าเล็กๆ น้อยๆ ในหมู่บ้าน แม่ได้นำลูกๆ ทำขนมทอฟฟี่ถั่วแล้ววางขายในร้านค้า และนำไปขายในงานวัด สมัยก่อนใช้เตาดิน ก้อนเส้า กระทะเหล็ก กวนขนม แม่บอกว่าอาหารประเภทถั่วมีประโยชน์ กินแล้วแข็งแรง วัตถุดิบก็หาได้ง่ายภายในหมู่บ้าน บางครั้งใช้วิธีแลกเปลี่ยนกับข้าวบ้าง กับน้ำมันก๊าดบ้าง ราคาขายในสมัยนั้น 1 ชิ้น 5 สตางค์ พอจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ปี พ.ศ. 2536 แม่ดวงใจ ทิศกลาง กับนางขวัญจิต ขีดกลางได้ช่วยกันทำขนมถั่วตัดโดยเริ่มทำขนมเพียง 2 ครอบครัว ทำขายภายในหมู่บ้าน โรงเรียน หลังจากนั้นแม่ดวงใจ และนางขวัญจิตได้ไปศึกษารูปแบบการทำขนมถั่วตัดจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าของตนเอง แล้วเริ่มผลิตถั่วกระจก และงาตัดจำหน่ายเรื่อยมา

ปี พ.ศ. 2542 ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น กลุ่มขนมถั่วตัดรวงทองให้โอกาสชาวบ้านในบ้านรวง และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาเป็นสมาชิก ประมาณ 30 ครอบครัว ผลิตสินค้าขนมถั่วตัด งาตัด ถั่วทอดสมุนไพร จำหน่ายภายในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และในงานประจำปีฉลองชัยชนท้าวสุระนารี และงานต่างๆ ที่ส่วนราชการจัดขึ้น และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต่อมาปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบาย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขนมถั่วตัดรวงทองได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลหนองงูเหลือม และส่งเข้าคัดสรรในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดสรร ระดับ 3 ดาว ปัจจุบัน กลุ่มขนมถั่วตัดรวงทองมีสมาชิก 64 คน ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานภาครัฐ เป็นอย่างดี

ที่ทำการกลุ่มเมื่อปี 2542(แห่งแรก)

ผลิตภัณฑ์ในสมัยเริ่มต้น

ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน


เอกลักษณ์ / จุึดเด่นผลิตภัณฑ์

         ขนมถั่วตัด งาตัดสะอาด กรอบอร่อย มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ดี ใช้สูตรโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดจากปู่ย่า ตายาย ในการผลิต

ส่วนผสมคืองาขาว งาดำ มีคุณค่าทางอาหาร บำรุงร่างกาย


มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

   ผ่านการจัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
   ๑. มผช. เลขที่710/2547 
   ๒. OTOP คัดสรรระดับ 4 ดา

ความสัมพันธ์กับชุมชน

     การผลิตขนมถั่วตัด งาตัด ใช้แรงงานของคนในชุมชน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นและมีการพัฒนาเพิ่มเติม ทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันสามัคคี มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นการสร้างงานในชุมชน เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตน

 • การถ่ายทอดภูมิปัญญา
 • ชุมชนมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
 • รวมเป็นกลุ่ม
 • เพิ่มรายได้
 • ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน


วัตถุดิบและส่วนประกอบ

     วัตถุดิบที่นำมาทำขนมถั่วตัด ในปัจจุบันต้องไปซื้อจากร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมา เพราะภายในหมู่บ้านรวงหันไปทำนาข้างเพียงอย่างเดียว ส่วนที่สวนก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่

 • ถั่ว
 • งา ทั้งงาขาวและงาดำ
 • น้ำตาล
 • แบะแซ
 • น้ำมันพืช

  ถั่ว

  งาขาว

  งาดำ

  น้ำตาลทราย


ขั้นตอนการผลิต
 • ตั้งกระทะใส่น้ำสะอาดพอเดือด ใส่น้ำตาลแล้วเติมแบะแซ เคี่ยวให้น้ำตาลเหลือง
 • ใส่ถั่วที่คั่วสุกแล้ว คนให้เข้ากันกับน้ำตาล
 • ยกลงเทบนโต๊ะที่รองด้วยงา คลึงให้เรียบด้วยไม้คลึง แล้วตัดเป็นชิ้นๆตามความเหมาะสมด้วยมีดตัด
 • ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติก
 • ซีลปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้น แล้วใส่กล่องเพื่อจำหน่าย(สินค้าเก็บได้นานไม่น้อยกว่า 3 เดือน)

ตั้งกระทะใส่น้ำสะอาดให้เดือด

ใส่น้ำตาลทราย แบะแซ และถั่ว

คนให้เข้ากัน

เทลงบนโต๊ะที่รองด้วยงา

คลึงให้เรียบ

ตัดเป็นชิ้น


เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
 • ล้างงาให้สะอาด นำมาตากให้แห้ง นำไปคั่ว แล้วร่อนเพื่อนำสิ่งปนเปื้อนออก
 • เมื่อคั่วถั่วให้สุกแล้ว นำมาคัดเลือกเม็ดที่เสียออกจึงนำมาร่อนเพื่อนำสิ่งปนเปื้อนออก
นำงามาร่อน
นำถั่วมาร่อน

กลุ่มผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มถั่วตัดงาตัด

ประธานกลุ่ม: นางขวัญจิตร ขีดกลาง

สถานที่ผลิต/สถานที่ตั้งกลุ่ม: บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 บ้านรวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.081-0746121

เส้นทางการคมนาคม: รถโดยสารประจำทาง 
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ป. 1 (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา)

 • จากสถานีขนส่งตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต) ถึงสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 256 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสารประมาณ 200 บาท
 • เดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง(สองแถวเล็ก) สายนครราชสีมา–หนองงู-เหลือม ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 15 บาท

เส้นทางเข้าหมู่บ้าน

ที่ทำการกลุ่ม 33/1 ม.3 ต.หนองงูเหลือม


แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มถั่วตัดงาตัด บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 บ้านรวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทร. 081-0746121

2. ร้านแม่เปีย หลังสถานีรถไฟท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

3. ร้านค้าโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 904 ตั้งอยู่วังสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

4. ร้านขนมจีนครูยอดบ้านประโดก-โคกไผ่ ตำบลหมื่นไวย์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม อสม.ตำบลหนองงูเหลือม

ผลิตและจำหน่าย พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ พานพุ่ม รับจัดดอกไม้ 

ในงานพิธีต่างๆ    ราคาย่อมเยาว์

ติดต่อ 0-4420-7089     08-6264-7074

ที่อยู่ บ้านนาตาวงษ์  หมู่ที่ 8  ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นครราชสีมา  30000 


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มไม้กวาดเสี้ยนตาล

ผลิตและจำหน่าย ไม้กวาดเสี้ยนตาล ด้ามสั้น ด้ามยาว

ติดต่อ 08-3798-2130 08-3460-9767

ที่อยู่ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มตีมีด

ผลิตและจำหน่าย มีดทุกชนิด

ติดต่อ 08-7169-6950 08-7965-4154

ที่อยู่ บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา 30000


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอเสื่อบ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6

ผลิตและจำหน่าย เสื่อรำพัน เสื่อกก

ติดต่อ 08-6254-3206

ที่อยู่ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา 30000

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมบ้านสลักได

ผลิตและจำหน่าย เสื่อรำพัน เสื่อกก ของชำร่วย กระเป๋าจากผ้าไหม

ติดต่อ 08-5017-2990

ที่อยู่ บ้านสลักได หมู่ที่ 14 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา 30000


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรอบผิว

ผลิตและจำหน่าย ลูกประคบ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ

ติดต่อ 08-1709-4537

ที่อยู่ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา 30000

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มขนมถั่วตัดรวงทอง

ผลิตและจำหน่าย ถั่วตัด ถั่วกระจก งาขาว งาดำ งาคั่ว

ติดต่อ 08-1074-6121

ที่อยู่ บ้านรวง หมู่ที่ 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา 30000


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology