หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพ ของพี่น้องชาวตำบลหนองงูเหลือม ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดรวง หมู่ที่ 3
 
           วัดสมานมิตร บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12
 


    บึงปรือแวง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่ ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงปรือแวงนี้ มีประโยชน์ต่อประชากรในตำบลอย่างมาก เช่น การใช้น้ำในการทำประปาอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำ ในปัจจุบันการประปาตำบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ดำเนินการโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยชาวบ้าน 15 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการเกษตร การใช้น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต บึงปรือแวงจะได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ราชการ หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไป

 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology