ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา(สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา(สมัยที่ ๒ )
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา(สมัยที่ ๓ ) (ครั้งที่ ๑)
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา(สมัยที่ ๓ ) (ครั้งที่ ๒)
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา(สมัยที่ ๔ ) แก้ไข
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology