ดาวน์โหลด
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 - ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology