ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2553
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2554-2555 ผด.2 (1)
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2554-2555 ผด.2 (2)
 - ผ.ด.2. ปีงบประมาณ 2556
 - ผ.ด.3 . ปีงบประมาณ 2556
 - ผ.ด.4 . ปีงบประมาณ 2556
 - ผ.ด.5 . ปีงบประมาณ 2556
 - ผ.ด.6 . ปีงบประมาณ 2556
 - ผ.ด.2 . ปีงบประมาณ 2557
 - ผ.ด.5 . ปีงบประมาณ 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2558
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
 - แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2559
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (เพิ่มเติม)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 61 งวดที่ 2
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 ไตรมาสที่ 3
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology