ดาวน์โหลด
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (เพิ่มเติม)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 61 งวดที่ 2
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 ไตรมาสที่ 3
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ 3
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 6 งวดที่ 2
 - แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4
 - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
 - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (เพิ่มเติม)
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology