โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด

วันพุธ ที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

 

ณ โรงเรียนหนองงูเหลือม

ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 06-04-2564 07:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology