ข้อมูลเลือกตั้ง
หัวข้อ ดาวน์โหลด
 - บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - ใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลหนองงูเหลือม
 - ใบสมัครนายกองค์การบริหารตำบลหนองงูเหลือม
 - ประกาศ
 - ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบลหนองงูเหลือม
 - ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลหนองงูเหลือม
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology