มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19

      มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19   และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

และบริเวณสำนักงาน  อบต.หนองงูเหลือม

อัพเดทเมื่อ : 13-01-2021 07:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology