โครงการให้ความรู้ช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปี 2563

       โครงการให้ความรู้ช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับ  อสม.  ตำบลหนองงูเหลือม

รุ่นที่ 2 วันที่ 15  สิงหาคม 2563

อัพเดทเมื่อ : 15-08-2020 06:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology