วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

        สถาบันราชภัฏนครราชสีมาสำรวจของดีตำบลหนองงูเหลือม

และเยี่ยมชมบ้านที่สนใจทำเป็นโฮมเสตย์ .... เพื่อผลักดันให้

ตำบลหนองงูเหลือมเป็นตำบลท่องเที่ยวในรูปแบบวิศวกรสังคม

อัพเดทเมื่อ : 07-03-2022 07:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology