อบรมด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน อบต.หนองงูเหลือม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. 

และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม  17 มี.ค.65

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2022 07:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology