มอบเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองงูเหลือม

มอบเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองงูเหลือม ณ วันที่ 28-29 มีนาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 28-03-2022 06:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology