การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 9

    การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 9 เมื่อ 29 เมษายน 2565

อัพเดทเมื่อ : 29-04-2022 06:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology