บันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการบริการวิชาการการวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพฯ

    คณะผู้บริหาร  อบต.หนองงูเหลือม  รพ.สต.นาตาวงษ์และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง  MOU ร่วมกันเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาการบริการวิชาการการวิจัย

การสร้างเสริมสุขภาพและการบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 09-05-2022 06:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology