กิจกรรมปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

   อบต.หนองงูเหลือมร่วมกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและประชาชนจิตอาสา

เข้าร่วมโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ณ  ริมบึงปรือแวง

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 20-05-2022 06:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology