โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ 2565

         โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ  เหมืองคอนกรีตบ้านรวง  หมู่ 3 

จากบ้านหมอแต  ถึงบ้านนายทรัพย์  กลายกลาง  เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565

ถึง 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 9 วัน

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2022 06:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology