พิธีรับพระราชทานพระบาทฉายาลักษณ์ฯ

     พิธีรับพระราชทานพระบาทฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 8 พฤษภาคม 2567   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

อัพเดทเมื่อ : 08-05-2024 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology