การทำหมันสุนัข - แมว ปี 67 (รอบ 2)

อบต.หนองงูเหลือม  ร่วมกับ  สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  ทำหมันสุนัข - แมว  เพื่อควบคุมประชากร

ลดความเสื่อมจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทเมื่อ : 29-05-2024 00:00:00


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology