เอกสารประกอบการบรรยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - (ภาคผนวก 3) ประเด็นถาม-ตอบ.pdf
 - (ภาคผนวก 6) รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ.pdf
 - เอกสารประกอบการบรรยาย (กรมส่งเสริมการปกคร.pdf
 - เอกสารประกอบการบรรยาย (สำนักงานเศรษฐกิจกา.pdf
 - (ภาคผนวก 5)ประเภทเอกสารที่ดิน.pdf
 - (ภาคผนวก 1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งป.PDF
 - (ภาคผนวก 2) สรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับ.pdf
 - .htaccess
 - (ภาคผนวก 4) การนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินไปใช้ปร.pdf
 - เอกสารประกอบคำบรรยาย (กรมธนารักษ์).pdf
 - เอกสารประกอบการบรรยาย (สำนักงานเศรษฐกิจกา.pptx
 - (ภาคผนวก 7) แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง.pdf
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology